obraz-4

MULTI-FAMILY OFFICE

WSPÓŁPRACA

Badania prowadzone i prezentowane w 2022 roku przez Kellogg School of Management, Northwestern University pokazują, że tylko 30% majątków rodzinnych utrzymuje się w drugim pokoleniu, zaś w trzecim jeszcze o połowę mniej.

Wieloletni proces kształtowania naszego family office zarówno w obszarze struktury decyzyjnej majątku rodzinnego (Family Governance) jak i tworzenia portfela inwestycyjnego w oparciu o strategiczną alokację aktywów (Rodzinny Fundusz Endowment), pozwoliły nam doświadczyć prawie każdego istotnego elementu tego nowego obszaru aktywności w Polsce. Rozumiemy złożoność zarządzania majątkiem rodzinnym w ujęciu międzypokoleniowym oraz wyzwania jakie stoją przed rodziną w obliczu sukcesji.

Główne wyzwania dotyczą nie tylko tradycyjnych kwestii dziedziczenia, ale przede wszystkim dylematów związanych z formą prawną posiadanego majątku, inwentaryzacją i wyceną aktywów, płynnością, raportowaniem czy współpracą z innymi family office.

Z tego powodu, realizując zasadę współpracy, przyjętą w naszej Konstytucji Rodziny, jesteśmy otwarci na dzielenia się wiedzą i wsparcie dla innych majątków rodzinnych, które poszukują rozwiązań dotyczących płynnego przekazania zarządzania kolejnemu pokoleniu.

Obszary zagadnień dotyczące tworzenia family office oraz pytania do nich przypisane są tymi, które stawialiśmy sobie podczas prac nad formowaniem naszego family office i wiemy, że są one uniwersalne.

Jednakże każdy majątek rodzinny jest szczególny
i dlatego powinien być traktowany indywidualnie. Jesteśmy otwarci do rozmów na temat wyzwań dotyczących funkcjonowania family office jako całość oraz każdego z wymienionych obszarów indywidualnie, dbając o dyskrecję oraz zrozumienie indywidualnego podejścia.

x

OBSZARY FAMILY OFFICE

REGUŁY FUNKCJONOWANIA MAJĄTKU RODZINNEGO

 • Konstytucja Rodziny
 • Rodzinny Ład Społeczny
 • Dziedziczenie, zarządzanie, czerpanie korzyści, odpowiedzialność wobec majątku

FORMA PRAWNA MAJĄTKU

 • Spółka kapitałowa czy fundusz inwestycyjny?
 • Jedna forma prawna (fundusz rodzinny) czy kilka różnych?
 • Polska czy zagranica?
 • Fundacja rodzinna – nowa, interesująca forma prawna w Polsce

INWENTARYZACJA MAJĄTKU

 • Majątek prywatny i majątek inwestycyjny – rozdział majątku w kontekście ryzyka
 • Stan majątku – informacja o poszczególnych aktywach, klasyfikacji i ich wycenie
 • Podstawowa wiedza dla realizacji strategicznej alokacji aktywów

NEXT GEN | Sukcesja

 • Czy kolejne pokolenie ma predyspozycje
  do zarządzania majątkiem?
 • Jak uczyć odpowiedzialności wobec majątku?
 • Co na pewno powinno się przekazać kolejnemu pokoleniu?

STRATEGICZNA I TAKTYCZNA ALOKACJA AKTYWÓW

 • Rozlokowanie majątku w różnych klasach aktywów
  i różnych geografiach
 • Ocena zmian alokacyjnych w wyniku zmieniającego się otoczenia gospodarczego

RAPORTOWANIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 • Ocena i planowanie płynności, performance inwestycji
 • Księgowość i współpraca z urzędami w kontekście międzynarodowego transferu środków (US, NBP)

INDYWIDUALNE POTRZEBY

 • Działalność charytatywna
 • Osobista opieka zdrowotna (profilaktyka i dostępność medycyny)

WSPÓŁPRACA Z INNYMI FAMILY OFFICE

 • Współpraca – wymiana doświadczeń, wspólne inwestycje
 • Środowisko – przyjazne, niekonkurencyjne
  (multi-family office)
x

FAMILYOFFICE.com.pl

dzielimy sie wiedzą

Realizując cel dzielenia się wiedzą, zapraszamy do odwiedzenia  portalu FAMILYOFFICE.COM.PL, gdzie można dowiedzieć się więcej o formule działalności family office, ich genezie, budowie oraz celach i zadaniach jakie są przed nimi stawiane.

Jesteśmy również inicjatorami powstania i partnerami merytorycznymi pierwszej polskiej monografii “Family Office – teoria i praktyka działania na rynku polskim i międzynarodowym”, autorstwa pracowników Uniwersytetu Łódzkiego: Małgorzaty Janickiej, Artura Sajnoga oraz Tomasza Sosnowskiego, wydanej w 2020 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN, do której to lektury zachęcamy.

x