obraz-2

KONSTYTUCJA RODZINY

TOŻSAMOŚĆ RODZINY

Chcąc zachować długoterminowo trwałość majątku oraz przekazać go przyszłym pokoleniom, podjęliśmy decyzję o formalizacji wizji, której podstawy oparliśmy na naszych wartościach. Oto główne etapy, które przeszliśmy w tym procesie:

 • Zebraliśmy kluczowe wartości charakteryzujące nasz Rodzinny Kapitał Społeczny.
 • Omówiliśmy dlaczego są one dla nas ważne i jak je przekazywać przyszłym pokoleniom.
 • Ustaliliśmy jak będziemy podejmować decyzje
  w odniesieniu do majątku.
 • Przyjęliśmy strategię zarządzania aktywami.
 • Wiemy czym kierować się przy korzystaniu z majątku i jak ma on bezpiecznie wspierać beneficjentów.
 • Opracowaliśmy model edukacji kolejnego pokolenia o powinnościach i obowiązkach związanych
  z majątkiem.
 • Sprawa dziedziczenia, to również był jeden
  z kluczowych tematów naszych dyskusji.
 • Mądre pomaganie (filantropia), to wyzwanie, któremu staramy się sprostać.
 • Otwartość na ludzi i współpracę powinny pozwolić na szybsze i bezpieczniejsze osiąganie założonych celów.

Wszystkie te aspekty, wraz z wieloma innymi istotnymi elementami, zostały zawarte w Konstytucji Rodziny, stanowiącą długoterminową podstawę naszych wartości i działań.

x

POLITYKA INWESTYCYJNA

BEZPIECZEŃSTWO MAJĄTKU

Rodzinny Fundusz Inwestycyjny funkcjonuje bez ograniczenia czasowego wzorując się na funduszach wieczystych (endowments). Inwestujemy w 4 klasach aktywów. Inwestycja w każdą z klas charakteryzuje się innym: celem, horyzontem inwestycyjnym oraz płynnością.

KLASY AKTYWÓW

FUND OF FUNDS

 • Inwestycje w fundusze: VC, PE, PD
 • Okres: długoterminowy (10 lat)
 • Cel: Długoterminowy wysoki wzrost

PRIVATE EQUITY

 • Inwestycje bezpośrednie: MBO, MBI
 • Okres: średnioterminowy (4-6 lat)
 • Cel: Wysoki wzrost

REAL ESTATE

 • Projekty mieszkaniowe: osiedla, apartamentowce
 • Okres: średnioterminowy (4-6 lat)
 • Cel: Stabilizacja

LIQUID ASSETS

 • Manager selection / Absolute return
 • Okres: krótkoterminowy
 • Cel: Płynność

FUNDAMENTY STRATEGII INWESTYCYJNEJ

 • Systematyczna analiza otoczenia: Taktyczna alokacja aktywów
 • Monitoring: Miesięczne i kwartalne raportowanie
 • Odpowiedzialność: Unikanie inwestycji szkodliwych
  dla środowiska
 • Koinwestycje: Współpraca z innymi family office

DECYZYJNOŚĆ

 • Podejmujemy decyzje w oparciu wewnętrzną procedurę inwestycyjną
 • Preferujemy współpracę z innymi family officedoradcami lub menedżerami
x

potrzeby

DOBROCZYNNOŚĆ I ZDROWIE

Korzystamy z przygotowanych i dedykowanych dla rodziny projektów związanymi określonymi potrzebami. 

PROJEKT ZDROWIE

Uczestniczymy w prywatny systemie opieki zdrowotnej wraz z zakresem profilaktycznych usług diagnostycznych. Jego celem jest zapewnienie kompleksowej profilaktyki oraz możliwości natychmiastowych działań w nagłych przypadkach. 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

W zakresie tej aktywności wspieramy organizację, którą kieruje doświadczona grupa osób. Daje to pewność, że  środki pomocowe trafią do potrzebujących, w sposób najbardziej efektywny. 

x

RODZINNY KAPITAŁ SPOŁECZNY

decyzyjność, historia rodziny i wspólna przyszłość

Podstawą dla zapewnienia międzypokoleniowej  ciągłości majątku rodzinnego są: długoterminowe cele oraz sprawność decyzyjna. Ale najistotniejsze są więzi  rodzinne, które wzmacniają wspólne dziedzictwo

ŁAD RODZINNY

Stworzyliśmy procedury i powołaliśmy gremia rodzinne dedykowane do określonych zadań.
Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny zaś reprezentacja formalna realizowana jest przez członków zarządu spółki i Fundacji Rodzinnej.

RODZINNY KAPITAŁ SPOŁECZNY

W oparciu o Konstytucję Rodziny staramy się przekazywać wartości międzypokoleniowo. Wypracowaliśmy wewnętrzny system edukacji rodzinnej w zakresie wiedzy i powinności wobec majątku. Pamiętamy również o tożsamości, genealogii
i historii rodzinny

x

FUNDACJA RODZINNA

MIĘDZYPOKOLENIOWA TRWAŁOŚĆ MAJĄTKU

Fundacja Rodzinna to główny element międzypokoleniowej strategii. Ta forma prawna pozwala na rozwiązanie aspektu dziedziczenia majątku bez jego  podziału. Dała też możliwość rozdzielenia majątku na część inwestycyjną i prywatną.

KLUCZOWE FUNKCJE FUNDACJI RODZINNEJ:

 • Brak podziału majątku – gwarant trwałego
  funkcjonowania majątku rodzinnego w kolejnych
  pokoleniach
 • Bezpieczeństwo majątku – długoterminowa i jednolita strategia zarządzania majątkiem
 • Świadczenia dla beneficjentów – przewidywalne korzystanie z majątku przez beneficjentów, w kontekście stabilność i płynności
 • Podatki – konieczność rozliczeń podatkowych na poziomie świadczeń beneficjentów
 • Filantropia – ustrukturyzowana działalność środowiskowa
x